Souhlas se zpracováním osobních údajů | vydavatelství audioknih
KNIHY, KTERÉ MLUVÍ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tímto uděluješ souhlas společnosti Albatros Media a.s., se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha, IČ 283 77 141, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 14206 (dále jen „Správce“ nebo „ Naše společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Tvoje osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa.
 2. Tvůj e-mail je možné zpracovat na základě Tebou uděleného souhlasu za účelem zasílaní marketingových sdělení - budeš jako první informován o našich novinkách. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 3 let od udělení tohoto souhlasu.
 3. Pokud by se Ti již nelíbilo, že od nás čas od času dostaneš nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máš možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Tvých osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníš, nebudeme již pro tento účel Tvé údaje zpracovávat a nebudeme Ti zasílat další obchodní sdělení a newslettery.
 4. S výše uvedeným zpracováním uděluješ svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžeš vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: gdpr@albatrosmedia.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Naší společností. Osobní údaje však pro Naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými Naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
 6. Podle Nařízení máš, kromě práva vznesení námitek, také právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké tvé osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

V Praze dne 15.03.2018