KNIHY, KTERÉ MLUVÍ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tímto uděluješ souhlas společnosti Albatros Media a.s., se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha, IČ 283 77 141, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 14206 (dále jen „Správce“ nebo „ Naše společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Tvoje osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa.
 2. Tvůj e-mail je možné zpracovat na základě Tebou uděleného souhlasu za účelem zasílaní marketingových sdělení - budeš jako první informován o našich novinkách. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 3 let od udělení tohoto souhlasu.
 3. Pokud by se Ti již nelíbilo, že od nás čas od času dostaneš nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máš možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Tvých osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníš, nebudeme již pro tento účel Tvé údaje zpracovávat a nebudeme Ti zasílat další obchodní sdělení a newslettery.
 4. S výše uvedeným zpracováním uděluješ svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžeš vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: [email protected] nebo dopisu na adresu našeho sídla.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Naší společností. Osobní údaje však pro Naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými Naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
 6. Podle Nařízení máš, kromě práva vznesení námitek, také právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké tvé osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

V Praze dne 15.03.2018